O nás

Rodinné centrum Korálek

 

Rodinné centrum Korálek slouží v našem městě a blízkém okolí jako prostředek prevence sociálního vyloučení zejména rodičů pečujících o děti. Je zaměřen na zlepšování a posilování zdravých mezilidských vztahů.

Cílovou skupinou centra jsou především rodiny s dětmi – rodiče, prarodiče a děti. Rodinám nabízíme přátelské prostředí, kde se mohou neformálně stýkat, předávat si zkušenosti a vzájemně si pomáhat. Pro děti organizujeme programy, pomáháme jim navazovat nové vztahy a získávat nové zkušenosti. Rodinám také poskytujeme individuální poradenství s cílem posílit rodičovské kompetence a zkvalitnit rodinné vztahy. Snažíme se předcházet negativním jevům v rodinách tím, že jim poskytujeme komplexní pomoc.

Provozování rodinného centra Korálek v Novém Městě po Smrkem vnímáme jako přínosné nejen pro samotné město, ale i pro celou oblast mikroregionu Frýdlantsko. Tato oblast se potýká s mnoha typickými problémy pohraničního regionu. Je zde velká nezaměstnanost, žije zde početná romská komunita. Jsme rádi, že můžeme obyvatelům našeho města a přilehlých obcí nabídnout kvalitní alternativu trávení volného času. Provoz centra funguje především na dobrovolnické bázi. 

Tím, že klademe důraz na společné síťování a vzájemnou spolupráci s ostatními organizacemi, jsme schopni nabídnout našim klientům širokou škálu pomoci. Poskytujeme např. bezplatné poradenství v sociálních a finančních otázkách, pomoc při hledání zaměstnání, při vyplňování různých formulářů (sociální úřady, finanční úřady). Díky seminářům a přednáškám z různých oblastí života (výchova, manželství, vzdělávání, zdraví…) zprostředkováváme našim klientům mnoho užitečných informací, které jim mohou usnadnit život.

Spolupracujeme s těmito organizacemi či projekty:

Ø  Síť mateřských center (členy od 2012) a další členská mateřská centra

Ø  Sbor Jednoty bratrské v Novém Městě pod Smrkem (odborné přednášky, akce většího rozměru)

Ø  Projekt Rovné příležitosti pro Frýdlantsko (pomoc nezaměstnaným ženám)

Ø  Romské sdružení Nevo Dživipen (společné akce)

Ø  Nízkoprahové zařízení pro mládež Voraz (zprostředkování odborné pomoci rodinám s problémovými teenagery, společné akce)

Ø  Klub seniorů Červánek (společné akce)

         Místní knihovna (Celé Česko čte dětem, výstavy)
 
 

Věříme, že činnost pracovníků i dobrovolníků našeho centra přispěje k lepšímu životu v Novém Městě pod Smrkem.