Informace pro vás

RC Korálek,  je volnočasový klub prorodiče a jejich děti, založený maminkami na mateřské dovolené. V rámci každého setkání je pro děti připraven krátký program (např.cvičení, písničky, tanečky, pohádky, vyrábění, atd.). Po krátkém programu si děti mohou společně hrát a maminky posedět, dát si čaj nebo kávu a probrat vše, co je zajímá.

První návštěva u nás je zdarma, každá další 20,-Kč na rodinu (příspěvek na čaj, energie a výtvarný materiál pro děti). Můžete si zakoupit i permanentky 5+1 zdarma a 10+2 zdarma za 100,- a 200,- Kč, kávu za 10Kč.

Pro maminky, které rády tvoří, je 4-6x ročně připravováno podvečerní tvoření.

V Korálku se scházíme jednou týdně - ve středu 

 v prostorách J-centra (bývalé kino u vlakového nádraží)

  každou středu       15.00 - 17.00